Ulama Turun Tahta

Dalam al-Quran syarat Ulama adalah dia seorang hamba yang takut kepadaNya dan berilmu.1 Semua manusia adalah hamba, tapi hamba...
Read More