Ulama Turun Tahta

Dalam al-Quran syarat Ulama adalah dia seorang hamba yang takut kepadaNya dan berilmu.[note]Surah Fathir ayat 68[/note] Semua manusia adalah...
Read More